Kalite Kontrol

ŞAHANSAN KALİTE POLİTİKASI

ŞAHANSAN MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ. iş sürecinin her aşamasında üst yönetimden en alt çalışana kadar, görev alan bütün personelin kalite sürecine dahil olmasını hedefler. Şirketimiz 2006 yılından itibaren ISO 9001 kalite sistemine tabidir. Aynı zamanda firmamız tüp ayna bağlantılı eşanjör , basınçlı kaplar ve proses ekipmanları gibi basınçlı gruba giren imalat yaptığı için bu alanda TEMA ve ASME Standartlarına göre kendi geliştirmiş olduğu kalite kontrol sistemi mevcuttur.

ŞAHANSAN MÜHENDİSLİK Basınçlı Birimler Kalite Prosedürü :

• İmalatı yapılacak ekipmanla ilgili ön proje değerlendirmesi yapılır.
• Dizayn firmamıza aitse gerekli termodinamik,ısı geçiş ve mukavemet hesapları yapılır , bu hesaplar bir software programda kontrol edilir ve çizimleri yapılır.
• İmalatla ilgili ITP (Kalite Kontrol Planı) yapılır.
• Konuyla ilgili takibi yapılacak kalite kontrol adımlarında ilgili güncel standartların kodları ITP planına yazılır.
• İmalatta kullanılacak malzemelerin EN102043.1 veya tarafsız kontrol kuruluşu onaylı 3.2 sertifikaları tedarik edilir ve dosyalanır.
• Kullanılacak Kaynak Telleri, Gaz gibi sarf malzemelerin sertifikaları tedarik edilir.
• Kaynak Yöntem Prosedürleri belirlenir, WPS ve PQR’lar hazırlanır.
• Kaynak işlemi yapacak personelin güncel kaynakçı sertifikaları oluşturulur .
• İmalat kaynak haritası (WELD LOG) hazırlanır ve Kaynak Kod Listeleri hazırlanır.
• Standardın gerektirdiği Tahribatsız muayeneler yapılır ve NDT raporları hazırlanır.
• Ölçümlerde kullanılan tüm cihazların kalibrasyon raporları kontrol edilir.
• Eşanjör imalatları için boru büküm prosesi var ise TEMA Standardına göre numune büküm ölçümleri ve sertlik değerleri kontrol edilip raporlanır.
• Kaynak veya bükümlerde malzemeler üzerinde gerilim giderme prosesi var ise gerilim giderme grafikleri raporlanır.
• İmalat göz kontrolü yapılır ve raporlanır.
• İmalatta kumlama-boyama prosesi var ise gerekli kumlama ölçüm kontrolü, katlar arası boya kalınlık ölçümleri , hava nem ölçümleri yapılarak raporlama yapılır.
• Nakliyeye uygun paketleme yapılır .
• Yukarıda sayılı bütün kontrol ve raporlama işlemleri imalatı yapılmış ekipmana ait bir kalite kitabı hazırlanarak bu dosyanın içerisine yerleştirilir ve imalatla beraber müşteriye sunulur.15